Методическое пособие «Безопасный путь в школу. Методы соучаствующего исследования со школьниками»|"Мектепке баратын қауіпсіз жол. Мектеп оқушыларының қатысуымен зерттеу әдістері" әдістемелік нұсқаулық

Urban Forum Kazakhstan выпустил методическое пособие «Безопасный путь в школу. Методы соучаствующего исследования со школьниками». Подготовка и публикация методического пособия осуществлена при поддержке Фонда Сорос-Казахстан.
Пособие будет полезным для активистов, которых беспокоит безопасность пешеходных маршрутов в городе. Дети часто оказываются наиболее уязвимы к изъянам в проектировании улиц. Вовлечь их в изучение этих проблем поможет не только научить их новым знаниям и навыкам, но и собрать важные данные об их опыте взаимодействия со средой, а также разработать рекомендации, которые максимально учтут их интересы.

Пособие будет полезным
✅ при подготовке запуска проекта
✅ определении фокуса исследования
✅ составлении плана занятий
✅ выборе метода вовлечения школьников
✅ разработке и продвижении решений, направленных на то, чтобы городская среда была более дружественна к детям и к пешеходам в целом.
Подготовка и публикация методического пособия осуществлена при поддержке Фонда Сорос-Казахстан
Urban Forum Kazakhstan "Мектепке баратын қауіпсіз жол. Мектеп оқушыларының қатысуымен зерттеу әдістері" әдістемелік нұсқаулықты шығарды. Әдістемелік нұсқаулықты дайындау және жариялау Сорос Қазақстан Қорының қолдауымен жүзеге асырылды.
Нұсқаулық қаладағы жаяу жүргіншілер жолдарының қауіпсіздігіне алаңдайтын белсенділер үшін пайдалы болады. Балалар көбінесе көшелерді жобалаудағы кемшіліктерге осал болады. Оларды осы мәселелерді зерттеуге тарту, оларға жаңа білім мен дағдыларды үйретіп қана қоймай, олардың қоршаған ортамен өзара әрекеттесу тәжірибесі туралы маңызды мәліметтер жинауға, сонымен қатар олардың мүдделерін мүмкіндігінше ескеретін ұсыныстар жасауға көмектеседі.

Нұсқаулық пайдалы болады:
✅ Жобаны іске қосуға дайындалу кезінде
✅ Зерттеудің фокусын анықтау үшін
✅ Сабақ жоспарын құру үшін
✅ Оқушыларды тарту әдістерін таңдау үшін
✅ Қалалық орта балаларға мейірімді болуы үшін шешімдерді әзірлеу және іске асырылуына қол жеткізу үшін
Әдістемелік нұсқаулықты дайындау және жариялау Сорос Қазақстан Қорының қолдауымен жүзеге асырылды