Аналитический бриф «Как устроена реновация ветхого жилья в Алматы»
Urban Forum Kazakhstan выпустил новый аналитический отчет о реализации программы реновации ветхого жилья в Алматы. Материал содержит информацию о:
  • юридических основаниях программы реновации ветхого жилья Алматы;
  • алгоритмах реализации программы реновации в разных районах города;
  • процедурах обмена с собственниками и арендаторами квартир и помещений;
  • экспертной оценке реализации программы ;
  • рекомендациях по усовершенствованию действующей программы реновации.
Исследование проведено при поддержке
Фонда Сорос-Казахстан
Urban Forum Kazakhstan "Алматыда тозығы жеткен тұрғын үйдің реновациясы қалай ұйымдастырылған" атты сараптамалық бриф шығарды
Urban Forum Kazakhstan Алматыда тозығы жеткен үйлерді реновациялау бағдарламасын іске асыру туралы жаңа талдамалық есеп шығарды.
Материал келесі ақпараттарды қамтиды:
• Алматы қаласының тозығы жеткен тұрғын үйдің реновациялау бағдарламасының заңды негіздері;
• Тозығы жеткен тұрғын үйдің реновация жобаларын түрлі аудандарда іске асыру алгоритмі;
• Пәтерлер мен үй-жайлардың меншік иелерімен және жалға алушыларымен алмасу рәсімдері;
• Бағдарламаны іске асыру процедурасына эксперттік бағалау;
• Бағдарламаны жетілдіру бойынша ұсыныстар.
Зерттеу Сорос-Қазақстан Қорының қолдауымен жүргізілді